Xe 7 Chỗ

  Tripcode: VPT-6959
  Số chỗ: Xe 7 Chỗ
  Dòng xe: Inova
  Ngày hết hạn: 31/12/2019
   Giá: 1,400,000 đ
  Tripcode: VPT-6951
  Số chỗ: Xe 7 Chỗ
  Dòng xe: Toyota
  Ngày hết hạn: 31/12/2019
   Giá: 6,200,000 đ
  Tripcode: VPT-6798
  Số chỗ: Xe 7 Chỗ
  Dòng xe: Toyota
  Ngày hết hạn: 31/12/2019
   Giá: 2,300,000 đ
  Tripcode: VPT-5651
  Số chỗ: Xe 7 Chỗ
  Dòng xe: 7 chỗ- Fortuna
  Ngày hết hạn: 01/01/1970
   Giá: 7,500,000 đ