Thuê xe du lịch

  Tripcode: VPT-5439
  Số chỗ: Xe 4 chỗ
  Dòng xe: Vios
  Ngày hết hạn: 30/03/2019
   Giá: 2,500,000 đ
  Tripcode: VPT-5431
  Số chỗ: Xe 45 cho
  Dòng xe: Huyndai Nhap Khau
  Ngày hết hạn: 01/01/1970
   Giá: 21,000,000 đ
  Tripcode: VPT-5424
  Số chỗ: Xe 16 chỗ
  Dòng xe: Ford
  Ngày hết hạn: 11/12/2019
   Giá: 1,600,000 đ
  Tripcode: VPT-5420
  Số chỗ: Xe 4 chỗ
  Dòng xe: Vios
  Ngày hết hạn: 30/03/2019
   Giá: 3,000,000 đ
  Tripcode: VPT-5416
  Số chỗ: Xe 30 chỗ
  Dòng xe: Huyndai
  Ngày hết hạn: 29/06/1972
   Giá: 1,700,000 đ
  Tripcode: VPT-5390
  Số chỗ: Xe 4 chỗ
  Dòng xe: Vios
  Ngày hết hạn: 30/03/2019
   Giá: 5,600,000 đ