Thuê xe du lịch

  Tripcode: VPT-7313
  Số chỗ: Xe 16 chỗ
  Dòng xe: ford
  Ngày hết hạn: 31/12/2019
   Giá: 1,500,000 đ
  Tripcode: VPT-7309
  Số chỗ: Xe 16 chỗ
  Dòng xe: Dcar
  Ngày hết hạn: 31/12/2019
   Giá: 17,800,000 đ
  Tripcode: VPT-7307
  Số chỗ: Xe 16 chỗ
  Dòng xe: Dcar
  Ngày hết hạn: 30/12/2019
   Giá: 13,400,000 đ
  Tripcode: VPT-7302
  Số chỗ: Xe 16 chỗ
  Dòng xe:
  Ngày hết hạn: 31/12/2019
   Giá: 1,300,000 đ
  Tripcode: VPT-7300
  Số chỗ: Xe 16 chỗ
  Dòng xe: ford
  Ngày hết hạn: 31/12/2019
   Giá: 16,000,000 đ
  Tripcode: VPT-7298
  Số chỗ: Xe 16 chỗ
  Dòng xe: ford
  Ngày hết hạn: 31/12/2019
   Giá: 9,200,000 đ
  Tripcode: VPT-7296
  Số chỗ: Xe 16 chỗ
  Dòng xe: ford
  Ngày hết hạn: 31/12/2019
   Giá: 4,800,000 đ
  Tripcode: VPT-7063
  Số chỗ: Xe 16 chỗ
  Dòng xe: Mercedes Sprinter
  Ngày hết hạn: 31/12/2019
   Giá: 2,800,000 đ
  Tripcode: VPT-6959
  Số chỗ: Xe 7 Chỗ
  Dòng xe: Inova
  Ngày hết hạn: 31/12/2019
   Giá: 1,400,000 đ
  Tripcode: VPT-6951
  Số chỗ: Xe 7 Chỗ
  Dòng xe: Toyota
  Ngày hết hạn: 31/12/2019
   Giá: 6,200,000 đ