Xe 4 chỗ

  Tripcode: VPT-5880
  Số chỗ: Xe 4 chỗ
  Dòng xe: Toyota Vios
  Ngày hết hạn: 12/12/2019
   Giá: 2,850,000 đ
  Tripcode: VPT-5439
  Số chỗ: Xe 4 chỗ
  Dòng xe: Vios
  Ngày hết hạn: 30/03/2019
   Giá: 2,500,000 đ
  Tripcode: VPT-5420
  Số chỗ: Xe 4 chỗ
  Dòng xe: Vios
  Ngày hết hạn: 30/03/2019
   Giá: 3,000,000 đ
  Tripcode: VPT-5390
  Số chỗ: Xe 4 chỗ
  Dòng xe: Vios
  Ngày hết hạn: 30/03/2019
   Giá: 5,600,000 đ