Xe 16 chỗ

  Tripcode: VPT-7063
  Số chỗ: Xe 16 chỗ
  Dòng xe: Mercedes Sprinter
  Ngày hết hạn: 31/12/2019
   Giá: 1,800,000 đ
  Tripcode: VPT-6944
  Số chỗ: Xe 16 chỗ
  Dòng xe: Mercedes Sprinter
  Ngày hết hạn: 31/12/2019
   Giá: 850,000 đ
  Tripcode: VPT-6941
  Số chỗ: Xe 16 chỗ
  Dòng xe: Mercedes Sprinter
  Ngày hết hạn: 31/12/2019
   Giá: 5,500,000 đ
  Tripcode: VPT-6939
  Số chỗ: Xe 16 chỗ
  Dòng xe: ford
  Ngày hết hạn: 31/12/2019
   Giá: 1,300,000 đ
  Tripcode: VPT-6923
  Số chỗ: Xe 16 chỗ
  Dòng xe: Mer Sprinter
  Ngày hết hạn: 31/12/2019
   Giá: 2,400,000 đ
  Tripcode: VPT-6921
  Số chỗ: Xe 16 chỗ
  Dòng xe: Ford
  Ngày hết hạn: 31/12/2019
   Giá: 6,700,000 đ
  Tripcode: VPT-6790
  Số chỗ: Xe 16 chỗ
  Dòng xe: Mer Sprinter
  Ngày hết hạn: 31/12/2019
   Giá: 1,950,000 đ
  Tripcode: VPT-5881
  Số chỗ: Xe 16 chỗ
  Dòng xe: Ford
  Ngày hết hạn: 12/08/2019
   Giá: 2,300,000 đ
  Tripcode: VPT-5424
  Số chỗ: Xe 16 chỗ
  Dòng xe: Ford
  Ngày hết hạn: 11/12/2019
   Giá: 1,600,000 đ