Danh sách Thuê cabin-tàu

   |   

Athena Royal Cruise 3 ngày 2 đêm
  
3.8/5 trong 4 Đánh giá
Tripcode: VPT-6833
Tàu: Athena Royal Cruise
  Số ngày: 3 ngày 2 đêm
  Hạng Phòng: Luxury
Hiệu lực đến: 30/09/2019
Kích Cỡ Hạng Phòng: Large
Loại phòng: Phòng Đơn
6,600,000 đ
CHI TIẾT
Athena Elegant Suite mùa cao điểm du lịch
  
0/5 trong 0 Đánh giá
Tripcode: VPT-6829
Tàu: Athena
  Số ngày: 3 ngày 2 đêm
  Hạng Phòng: Luxury
Hiệu lực đến: 30/04/2020
Kích Cỡ Hạng Phòng: Large
Loại phòng: Phòng Đơn
7,920,000 đ
CHI TIẾT
Athena Executive Suite mùa cao điểm du lịch
  
0/5 trong 0 Đánh giá
Tripcode: VPT-6825
Tàu: Athena
  Số ngày: 2 ngày 1 đêm
  Hạng Phòng: Luxury
Hiệu lực đến: 30/04/2020
Kích Cỡ Hạng Phòng: Large
Loại phòng: Phòng Đơn
7,480,000 đ
CHI TIẾT
Athena Luxury Cruise
  
0/5 trong 0 Đánh giá
Tripcode: VPT-6821
Tàu: Athena Luxury Cruise
  Số ngày: 2 ngày 1 đêm
  Hạng Phòng: Luxury
Hiệu lực đến: 30/04/2020
Kích Cỡ Hạng Phòng: Large
Loại phòng: Phòng Đơn
7,150,000 đ
CHI TIẾT
Vinh Hạ Long 3 ngày 2 đêm
  
0/5 trong 0 Đánh giá
Tripcode: VPT-6786
Tàu: Tàu Bài Thơ
  Số ngày: 3 ngày 2 đêm
  Hạng Phòng: Deluxe
Hiệu lực đến: 31/12/2019
Kích Cỡ Hạng Phòng:
Loại phòng: Phòng Đơn
32,000,000 đ
CHI TIẾT
Vinh Hạ Long 2 ngày 1 đêm
  
0/5 trong 0 Đánh giá
Tripcode: VPT-6782
Tàu: Aclass
  Số ngày: 2 ngày 1 đêm
  Hạng Phòng: Deluxe
Hiệu lực đến: 12/12/2019
Kích Cỡ Hạng Phòng:
Loại phòng: Phòng Đơn
2,500,000 đ
CHI TIẾT
Du thuyền Alass 3 sao
  
0/5 trong 0 Đánh giá
Tripcode: VPT-5647
Tàu: Alass 3 sao
  Số ngày: 02
  Hạng Phòng: Deluxe
Hiệu lực đến: 31/12/2020
Kích Cỡ Hạng Phòng:
Loại phòng: Phòng Đơn
3,800,000 đ
CHI TIẾT
Du Thuyền Paradise Peak 5 sao
  
5/5 trong 2 Đánh giá
Tripcode: VPT-5646
Tàu: Paradise Peak 5 sao
  Số ngày: 02
  Hạng Phòng: Superior Suite
Hiệu lực đến: 31/12/2020
Kích Cỡ Hạng Phòng:
Loại phòng: Phòng Đơn
10,600,000 đ
CHI TIẾT
Du thuyền Bhaya classic 4 sao
  
5/5 trong 1 Đánh giá
Tripcode: VPT-5645
Tàu: Bhaya classic
  Số ngày: 02
  Hạng Phòng: Deluxe
Hiệu lực đến: 31/12/2020
Kích Cỡ Hạng Phòng:
Loại phòng: Phòng Đơn
5,400,000 đ
CHI TIẾT
Du thuyền 4 sao - Sealife
  
5/5 trong 1 Đánh giá
Tripcode: VPT-5639
Tàu: Hương Hải - Sealife
  Số ngày: 02
  Hạng Phòng: Deluxe
Hiệu lực đến: 10/04/2019
Kích Cỡ Hạng Phòng: Phòng Đôi (2 người 1 phòng)
Loại phòng: Phòng Đôi
4,900,000 đ
CHI TIẾT