Danh sách Athena

   |   

Athena Royal Cruise 3 ngày 2 đêm
  
3.8/5 trong 4 Đánh giá
Tripcode: VPT-6833
Tàu: Athena Royal Cruise
  Số ngày: 3 ngày 2 đêm
  Hạng Phòng: Luxury
Hiệu lực đến: 30/09/2019
Kích Cỡ Hạng Phòng: Large
Loại phòng: Phòng Đơn
6,600,000 đ
CHI TIẾT
Athena Elegant Suite mùa cao điểm du lịch
  
0/5 trong 0 Đánh giá
Tripcode: VPT-6829
Tàu: Athena
  Số ngày: 3 ngày 2 đêm
  Hạng Phòng: Luxury
Hiệu lực đến: 30/04/2020
Kích Cỡ Hạng Phòng: Large
Loại phòng: Phòng Đơn
7,920,000 đ
CHI TIẾT
Athena Executive Suite mùa cao điểm du lịch
  
0/5 trong 0 Đánh giá
Tripcode: VPT-6825
Tàu: Athena
  Số ngày: 2 ngày 1 đêm
  Hạng Phòng: Luxury
Hiệu lực đến: 30/04/2020
Kích Cỡ Hạng Phòng: Large
Loại phòng: Phòng Đơn
7,480,000 đ
CHI TIẾT
Athena Luxury Cruise
  
0/5 trong 0 Đánh giá
Tripcode: VPT-6821
Tàu: Athena Luxury Cruise
  Số ngày: 2 ngày 1 đêm
  Hạng Phòng: Luxury
Hiệu lực đến: 30/04/2020
Kích Cỡ Hạng Phòng: Large
Loại phòng: Phòng Đơn
7,150,000 đ
CHI TIẾT