Thu Thập- Sử Dụng- Chia Sẻ Thông Tin- Bảo Mật

Trong quá trình tương tác mà khách hàng mua sản phẩm, cung cấp thông tin cá nhân để thực hiện các hợp đồng nhận dịch vụ của Cty TNHH DL Người Thám Hiểm Việt Nam, mọi thông tin của quý khách hàng đều được bảo vệ an toan tối đa qua các quy trình cụ thể và thể hiện sự tôn trọng quyền cá nhân như chính sách nhà nước yêu cầu trong hoạt động kinh doanh trực tuyến:
 

1/Thu Thập Thông tin cá nhân khách hàng
Trong quá trình sử dụng tương tác trên website: https://thamhiemvietnam.com , chúng tôi có thể yêu cầu khách hàng cung cấp các thông tin cá nhân của khách hàng theo các bước xác định trên trang website nhằm thiết lập một tài khoản riêng cho khách hàng cũng như để nhận dạng khách hàng để đảm bảo việc cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Những thông tin cá nhân này (“Thông Tin Cá Nhân”) bao gồm nhưng không giới hạn bởi các thông tin sau:

+ Họ tên

+ Email

+ Điện thoại

+ Giới tính

+ Địa chỉ
 

2/Sử dụng Thông tin cá nhân khách hàng

Cty TNHH DL Người Thám Hiểm Việt Nam thu thập và sử dụng thông tin cá nhân quý khách với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của “Chính sách bảo mật” này. Chúng tôi sử dụng các thông tin thu thập được từ việc truy cập Website: https://thamhiemvietnam.com nhằm mục đích hỗ trợ tốt hơn đến khách hàng và cung cấp các dịch vụ và thông tin quý khách ưa thích. Chúng tôi cũng sử dụng những thông tin này để giúp phát triển và cải thiện website của chúng tôi trở nên hữu ích và hấp dẫn khách hàng hơn. Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với bạn dưới các hình thức như: gởi email thông báo các chương trình tour mới, tour khuyến mãi mà quý khách hàng quan tâm.
 

3/Chia sẻ Thông tin cá nhân khách hàng

Cty TNHH DL Người Thám Hiểm Việt Nam sẽ không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào của khách hàng cho bên thứ ba không liên quan để bên thứ ba có thể sử dụng những thông tin này tiếp thị trực tiếp đến khách hàng. Cty TNHH DL Người Thám Hiểm Việt Nam có thể sử dụng các công ty có liên quan để vận hành và bảo trì website hoặc cho những mục đích khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh, và những công ty này sẽ nhận thông tin của khách hàng để thực hiện những yêu cầu trên. Cty TNHH DL Người Thám Hiểm Việt Nam có quyền chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng trong một số trường hợp cơ quan chính phủ có yêu cầu về thông tin, phục vụ mục đích điều tra hoặc những yêu cầu khác theo quy định của pháp luật.

Các thông tin cá nhân mà khách hàng đã đăng ký trên website: https://thamhiemvietnam.com  của Cty TNHH DL Người Thám Hiểm Việt Nam có thể được chia sẻ cho bên thứ ba với mức độ yêu cầu khác nhau, tuy nhiên vẫn đảm bảo yếu tố an toàn thông tin:

- Những nhà cung cấp do chúng tôi thuê để cung cấp một số dịch vụ như gửi thư đến cho khách hàng.

- Để đáp ứng mục đích của khách hàng khi đăng ký thông tin cá nhân.

- Nếu khách hàng đồng ý chia sẻ những thông tin cá nhân này.

- Nếu chính quyền yêu cầu chia sẻ những thông tin cá nhân này.

- Nếu thông tin cá nhân của khách hàng do đơn vị tiếp thị thu thập thì sẽ được cung cấp cho đơn vị tiếp thị này với mục đích nghiên cứu & tiếp thị.
 

4/Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

Thông tin cá nhân của khách hàng trên website: https://thamhiemvietnam.com được Cty TNHH DL Người Thám Hiểm Việt Nam cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Cty TNHH DL Người Thám Hiểm Việt Nam. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, Cty TNHH DL Người Thám Hiểm Việt Nam sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.

4.1 Bảo mật:
Thông tin thanh toán giao dịch thẻ: các thông tin thẻ được nhập trên cổng thanh toán Cybersource – Vietcombank epay được chứng thực đạt chuẩn PCI DSS ( Payment Card Industry Data Security Standard ) của tổ chức thẻ quốc tế. Khi thông tin thẻ được nhập trên trang thanh toán của Vietcombank epay giao dịch được mã hóa khi truyền đi nhằm ngăn ngừa việc đánh cắp và sao chép thông tin thẻ.

4.2Các biện pháp bổ sung backup

 Thiết lập hệ thống thông tin phục vụ hoạt động thanh toán đảm bảo kết nối trực tuyến 24 (hai mươi bốn) giờ trong ngày và 7 (bảy) ngày trong tuần. Thời gian dừng hệ thống để bảo trì không quá 12 (mười hai) giờ mỗi lần bảo trì và sẽ có thông báo trước cho Quý khách hàng;

Triển khai các ứng dụng có khả năng phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn các truy nhập bất hợp pháp và các hình thức tấn công trên môi trường mạng vào hệ thống thông tin phục vụ hoạt động thanh toán trực tuyến;

 

4.3 Thông tin lưu trữ :

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin đặt tour trực tuyến của khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa trên website: https://thamhiemvietnam.com, hệ thống nằm trên hosting chuyên nghiệp do PAvietnam cung cấp có độ bảo mật tuyệt đối và toàn bộ được mã hóa, mỗi file lưu trên hosting có ID riêng có thể check được đầy đủ thông tin của IP máy nào vào và thời gian vào, chúng tôi kiểm tra chu kì 1 tháng 2 lần. luôn luôn có  server backup dữ liệu.
Hỗ trợ kĩ thuật hệ thống 24/7
Về hồ sơ giấy tờ lưu tại công ty, chỉ lãnh đạo công ty mới được phép tiếp cận và cũng được lưu, khóa bảo vệ tuyệt tối.
Lưu trữ dữ liệu về từng giao dịch thanh toán theo thời hạn quy định tại Luật kế toán.
Việc lưu trữ thông tin của khách hàng trong 3 năm hoặc theo yêu cầu khách hàng cần hủy bỏ sớm hơn

4.4 Hiệu chỉnh, Hủy bỏ, Khiếu nại

Quý khách hàng có thể yêu cầu được cấp xác nhận về việc liệu Cty TNHH DL Người Thám Hiểm Việt Nam có đang lưu giữ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn hay không, và xác nhận về việc sử dụng thông tin do công ty lưu giữ. Nếu một yêu cầu như vậy được thực hiện, Cty TNHH DL Người Thám Hiểm Việt Nam sẽ yêu cầu bạn cung cấp giấy tờ chứng minh nhận dạng cá nhân, gửi qua email: info@thamhiemvietnam.com. Khi Cty TNHH DL Người Thám Hiểm Việt Nam xác định tính chính xác và trùng khớp và rằng việc tiết lộ thông tin là cần thiết, và trong quyền hạn hay giới hạn thông tin đang lưu, sẽ cung cấp cho quý khách trong thời gian có kiểm soát.
 

Khi Quý khách hàng muốn khiếu nại về cách xử lý thông tin cá nhân của Cty TNHH DL Người Thám Hiểm Việt Nam, xin vui lòng gửi Khiếu nại trực tiếp đến địa chỉ hoặc thông qua email :info@thamhiemvietnam.com. chúng tôi sẽ phản hồi thông tin trong giờ làm việc hành chính, thời gian phản hồi không quá 8 tiếng khi nhận được email.
 

Quý khách hàng có thể yêu cầu điều chỉnh, bổ sung hoặc xóa thông tin của mình. Nếu một yêu cầu như vậy được thực hiện, Cty TNHH DL Người Thám Hiểm Việt Nam sẽ yêu cầu bạn cung cấp giấy tờ chứng minh nhận dạng cá nhân (Hộ chiếu gốc, CMND, sổ hộ khẩu, bằng lái xe v.v). Khi Cty TNHH DL Người Thám Hiểm Việt Nam xác định rằng việc hiệu chỉnh, bổ sung hoặc xóa thông tin là cần thiết, Cty TNHH DL Người Thám Hiểm Việt Nam sẽ hiệu chỉnh, bổ sung hoặc xóa thông tin của bạn do Cty TNHH DL Người Thám Hiểm Việt Nam lưu giữ trong giới hạn và trong khoảng thời gian hợp lý.
 

Quý khách hàng có thể yêu cầu dừng sử dụng hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của bạn. Nếu một yêu cầu như vậy được thực hiện, Cty TNHH DL Người Thám Hiểm Việt Nam sẽ dừng sử dụng hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của bạn do Cty TNHH DL Người Thám Hiểm Việt Nam đang lưu giữ trong giới hạn và trong khoảng thời gian hợp lý.
 

Ban quản lý website: https://thamhiemvietnam.com yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua tour là khách hàng, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại…và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý website: thamhiemvietnam.com không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của khách hàng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.