Lễ hội cầu mưa của người Thái

  
Thăm quan Lễ hội cầu mưa của người Thái , địa điểm du lịch Lễ hội cầu mưa của người Thái , danh lam thắng cảnh ở hoà bình

Lễ hội cầu mưa của người TháiThời gian: Tháng 4 âm lịch.
Địa điểm: Huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.


Đặc điểm: Hội cầu mưa của người Thái ở Mai Châu được mở vào những đêm trăng quầng đỏ của tháng 3, tháng 4 âm lịch. Mọi người đi hát cầu mưa ở khắp các nhà trong bản, rồi rước đuốc vòng quanh bản.