Lễ hội cầu mưa của người Mường

  
Thăm quan Lễ hội cầu mưa của người Mường, địa điểm du lịch Lễ hội cầu mưa của người Mường, danh lam thắng cảnh ở hoà bình

Lễ hội cầu mưa của người MườngThời gian: Tháng 4 âm lịch.
Địa điểm: Bãi Tếch Lìm, xã Mỹ Hòa, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình.


Đặc điểm: Lễ cầu mưa được tổ chức ở bãi Tếch Lìm, chủ xóm dọn mâm lễ. Xóm Đon và Chuông bày binh diễn trận giả và khấn cầu vua nước làm mưa.