Lễ hội Gia Thanh

  
Lễ hội Gia Thanh, thăm quan lễ hội Gia Thanh, du lịch Phú Thọ, các lễ hội ở Phú Thọ

Lễ hội Gia ThanhThời gian: 2 - 3/1 âm lịch.
Địa điểm: Xã Gia Thanh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

 

Đặc điểm: Lễ cầu đinh, tế thần, dâng cỗ 12 bánh chưng, 12 bánh giầy, xôi gấc.