Lễ cúng bản của người Cống

  
Người Cống cúng rừng cấm, thổ địa (thủ tỷ) vào ngày con hổ đầu tiên của tháng 3 âm lịch. Địa điểm cúng “thủ tỷ” được chọn là một gốc cây to nơi cao nhất ở phía đầu của bản

Lễ cúng bản của người CốngThời gian: Tháng 3 âm lịch. Địa điểm: Các bản người Cống, tỉnh Điện Biên.

 
Hàng năm, cứ đến tháng 3 âm lịch, các bản đều tổ chức lễ cúng bản trước vụ gieo hạt. Vào ngày lễ, các ngã đường vào bản làm cổng, cắm dấu hiệu kiêng kỵ một ngày không ai được vào bản. Sau đó từng gia đình làm lễ cúng trên nương. Đây là lễ cầu mùa màng tốt tươi, côn trùng và chim chóc không phá hoại mùa màng.