Lễ cơm mới của người Mường

  
Thăm quan Lễ cơm mới của người Mường, địa điểm du lịch Lễ cơm mới của người Mường, danh lam thắng cảnh ở hoà bình

Lễ cơm mới của người MườngThời gian: Tháng 10 âm lịch.
Địa điểm: Xã Mường Bi, huyện Tân Lạc,tỉnh Hòa Bình.


Đặc điểm: Lễ cơm mới tổ chức sau khi thu hoạch vụ mùa tháng 10 âm lịch. Lễ vật là bánh chưng và cá để cúng vía lúa. Cũng trong lễ cơm mới này, người Mường cúng giỗ cha mẹ, ông bà.