Hội thôn Ngọc Lịch

  
Thăm quan Hội thôn Ngọc Lịch, địa điểm du lịch Hội thôn Ngọc Lịch, danh lam thắng cảnh ở hưng yên

Hội thôn Ngọc LịchThời gian: 3/7 âm lịch.
Địa điểm: Thôn Ngọc Lịch, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.


Đối tượng suy tôn: Ba vị đại vương Thành hoàng làng: Lâm Lang, Linh Lang, Ngọc Luyện, có tài đánh giặc (thời Hùng Vương).
Đặc điểm: Mổ trâu để tế lễ.