Hội rước Thần Nông

  02/10/2019 17:31:37
Thăm quan hội rước thần nông, địa điểm du lịch hội rước thần nông, danh lam thắng cảnh ở hội an

Hội rước Thần NôngThời gian: 1/3 âm lịch.
Địa điểm: Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Đối tượng suy tôn: Thần Nông.

Đặc điểm: Hội của trẻ chăn trâu, lễ rước và cầu Thần Nông cho mưa thuận gió hoà, mùa màng tươi tốt.