Hội phết Hiền Quan

  
Hội phết Hiền Quan, du lịch Hội phết Hiền Quan, thăm quan Hội phết Hiền Quan, du lịch Phú Thọ, các lễ hội ở Phú Thọ

Hội phết Hiền QuanThời gian: 13/1 âm lịch.
Địa điểm: Xã Hiền Quan, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

Đối tượng suy tôn: Bà Thiều Hoa (nữ tướng Hai Bà Trưng).

Đặc điểm: Trò chơi đánh phết (đánh cầu gỗ bằng gậy cong ở đầu).