Hội miếu Bằng Lang

  
Thăm quan Hội miếu Bằng Lang, địa điểm du lịch Hội miếu Bằng Lang, danh lam thắng cảnh ở an giang

Hội miếu Bằng LangThời gian: 15 - 16/3 âm lịch.
Địa điểm: Xã Phú Lâm, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.

hoi-mieu-bang-langĐối tượng suy tôn: Bà Thượng Đồng Cổ Hỷ.
Đặc điểm: Dâng lễ vía Bà, hát bội.