Hội làng La Xuyên

  
Hội làng La Xuyên, thăm quan Hội làng La Xuyên, du lịch Hội làng La Xuyên, du lịch Nam Định, các lễ hội ở Nam Định

Hội làng La XuyênThời gian: 11/3 âm lịch. Ba năm 1 lần vào các năm Tý, Mão, Ngọ, Dậu.
Địa điểm: Làng La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

Đối tượng suy tôn:

Lão La, ông tổ nghề mộc thời Tiền Lê, Bà Chúa Liễu Hạnh.
Đặc điểm: Rước nước, rước thần Thổ Địa, trò đánh đu, thi cỗ các họ.