Hội làng Khê Thượng

  
Hội làng Khê Thượng, thăm quan Hội làng Khê Thượng, du lịch Hà Nội II, các lễ hội ở Hà Nội II

Hội làng Khê ThượngThời gian: 3 - 7/1 âm lịch.
Địa điểm: Xã Sơn Đà, huyện Ba Vì, Hà Nội.

Đối tượng suy tôn: Tản Viên Sơn Thánh (con rể vua Hùng).

Đặc điểm: Tục “chém may” (thi chém thân chuối), trò đấu vật thờ thánh.