Hội làng Gừa

  
Thăm quan Hội làng Gừa, địa điểm du lịch Hội làng Gừa, danh lam thắng cảnh ở hà nam

Hội làng GừaThời gian: 4/1 âm lịch.
Địa điểm: Làng Gừa, xã Liêm Thuận, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.


Đối tượng suy tôn: Trương Nguyên, vị tướng của vua Đinh Bộ Lĩnh.
Đặc điểm: Trò chơi cướp cầu và đấu vật nhắc lại tục tuyển chọn lính từ thời Đinh.