Hội làng Dị Nậu

  
Hội làng Dị Nậu,t hăm quan Hội làng Dị Nậu, du lịch Phú Thọ, các lễ hội ở Phú Thọ

Hội làng Dị NậuThời gian: 4 - 6/1 âm lịch.
Địa điểm: Xã Dị Nậu, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

Đối tượng suy tôn: Tản Viên, Cao Sơn, Quí Minh.

Đặc điểm: Trò đánh quân (đấu gậy), trình nghề, hát giao duyên nam nữ.