Hội làng Cao Đài

  
Hội làng Cao Đài, thăm quan Hội làng Cao Đài, du lịch Nam Định, các lễ hội ở Nam Định

Hội làng Cao ĐàiThời gian: 22/7 âm lịch.
Địa điểm: Làng Cao Đài, xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định.

Đối tượng

suy tôn:

Thái sư Trần Quang Khải và công chúa Phụng Dương (phu nhân)
Đặc điểm: Rước thần, tế lễ, diễn tích: thuyền chài bắt giặc, bà chúa Mường thổi cơm cho quân lính và các trò chơi: đấu vật, bơi trải, bắt vịt, thi dệt vải.