Hội làng Bần Yên Nhân

  
Thăm quan Hội làng Bần Yên Nhân, địa điểm du lịch Hội làng Bần Yên Nhân, danh lam thắng cảnh ở hưng yên

Hội làng Bần Yên NhânThời gian: 11/4 âm lịch.
Địa điểm: Thị trấn Bần, xã Yên Nhân, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.


Đối tượng suy tôn: Tướng quân Đoàn Thượng (Đông Hải đại vương) thuộc triều Lý.
Đặc điểm: Rước, cờ bỏi, chọi gà, hầu đồng, xin quẻ.