Hội làng An Cốc (Kẻ Quán)

  
Hội làng An Cốc (Kẻ Quán), thăm quan Hội làng An Cốc (Kẻ Quán), du lịch Hà Nội II, các lễ hội ở Hà Nội II

Hội làng An Cốc (Kẻ Quán)Thời gian: 9 - 10/1 âm lịch.
Địa điểm: Xã Hồng Minh, huyện Phú Xuyên, Hà Nội.

Đối tượng suy tôn: Thái Luân (ông tổ nghề giấy).

Đặc điểm: Giỗ - Tế Tổ, cúng chè kho, bánh giầy, cau, rượu.