Hội đình làng Võ Giàng

  
Thăm quan Hội đình làng Võ Giàng, địa điểm du lịch Hội đình làng Võ Giàng, danh lam thắng cảnh ở hà nam

Hội đình làng Võ Giàng



Thời gian: 15/2 âm lịch.
Địa điểm: Xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.


Đối tượng suy tôn: Vũ Cố, một tướng tài của Lê Lợi đã tham gia đánh giặc Minh trên sông Đáy.
Đặc điểm: Tế thánh, đua thuyền, phóng lao, hát đối nam nữ trên thuyền, hát giao duyên.