Hội đình Tri Yếu

  
Thăm quan Hội đình Tri Yếu, địa điểm du lịch Hội đình Tri Yếu, danh lam thắng cảnh ở hải phòng

Hội đình Tri YếuThời gian: 7 - 10/2 âm lịch.
Địa điểm: Xã Đặng Cương, huyện An Dương, Tp. Hải Phòng.


đối tượng suy tôn: Cao Sơn, Quí Minh và Chàng Rồng - Thần bản trang sở tại giúp vua Hùng đánh Thục.

Đặc điểm: Tế thần, thi bánh chưng, bánh giầy, đấu vật.