Hội đình Trần Đăng

  
Hội đình Trần Đăng, thăm quan Hội đình Trần Đăng, du lịch Hà Nội II, các lễ hội ở Hà Nội II

Hội đình Trần ĐăngThời gian: 6/1 âm lịch.
Địa điểm: Làng Trần Đăng, xã Hoa Sơn, huyện Ứng Hòa, Hà Nội.

Đối tượng suy tôn: Cao Lỗ (danh tướng của An Dương Vương).

Đặc điểm: Trò người hóa trang hổ, đuổi bắt giặc.