Hội đình Long Phú

  
Thăm quan Hội đình Long Phú, địa điểm du lịch Hội đình Long Phú, danh lam thắng cảnh ở an giang

Hội đình Long PhúThời gian: 7/1 âm lịch.
Địa điểm: Xã Long Phú, huyện Tân Châu, tỉnh An Giang.

Đối tượng suy tôn: Thành Hoàng bổn cảnh.

Đặc điểm: Lễ khai hạ, cầu mùa.