Hội đình Hát

  
Hội đình Hát, thăm quan Hội đình Hát, , địa điểm du lịchHội đình Hát, du lịch Nam Định, các lễ hội ở Nam Định

Hội đình HátThời gian: 15 - 20/10 âm lịch.
Địa điểm: Xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.

Đối tượng suy tôn: Thành hoàng làng.

Đặc điểm: Rước và tế thần, đấu vật, múa rối nước, cờ tướng.