Hội đình Đồng Lý

  
Thăm quan Hội đình Đồng Lý, địa điểm du lịch Hội đình Đồng Lý, danh lam thắng cảnh ở hải phòng

Hội đình Đồng LýThời gian: 8 - 12/1 âm lịch.
Địa điểm: Xã Mỹ Đồng, huyện Thủy Nguyên, Tp. Hải Phòng.


Đối tượng suy tôn: Sử Quyên (tướng thời Hai Bà Trưng).
Đặc điểm: Rước bài vị, tế lễ, cờ tướng, chọi gà.