Hội đền Quả Sơn

  
Hội đền Quả Sơn, thăm quan Hội đền Quả Sơn, du lịch Hội đền Quả Sơn, du lịch Nghệ An, các lễ hội ở Nghệ An

Hội đền Quả SơnThời gian: 19 - 21/1 âm lịch.
Địa điểm: Xã Bồi Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Đối tượng suy tôn: y Minh Vương Lý Nhật Quang.

Đặc điểm: Lễ hội có tế thờ, rước 12 thuyền rồng lộng lẫy, đua thuyền.