Hội đền Mẹ Âu Cơ

  
Hội đền Mẹ Âu Cơ, thăm quan Hội đền Mẹ Âu Cơ, du lịch Phú Thọ, các lễ hội ở Phú Thọ

Hội đền Mẹ Âu CơThời gian: 7/1 âm lịch.
Địa điểm: Xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.

Đối tượng suy tôn: Mẹ Âu Cơ.