Hội đền Hạ Lũng

  
Thăm quan Hội đền Hạ Lũng, địa điểm du lịch Hội đền Hạ Lũng, danh lam thắng cảnh ở hải phòng

Hội đền Hạ LũngThời gian: 16 - 18/1 âm lịch.
Địa điểm: Phường Đằng Hải, quận Hải An, TP. Hải Phòng.


Đối tượng suy tôn: Ngô Quyền, người mở đầu thời đại tự chủ cho nước ta, đại thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng vào năm 938.
Đặc điểm: Tế lễ, dâng hương, tham quan di tích lịch sử bãi cọc Bạch Đằng.