Hội đền Ghềnh (Hưng Yên)

  
Thăm quan Hội đền Ghềnh (Hưng Yên), địa điểm du lịch Hội đền Ghềnh (Hưng Yên), danh lam thắng cảnh ở hưng yên

Hội đền Ghềnh (Hưng Yên)Thời gian: 5 - 16/3 âm lịch.
Địa điểm: Thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

 
Đối tượng suy tôn: Hoàng thái hậu Ỷ Lan (vợ vua Lý Thánh Tông, mẹ vua Lý Nhân Tông), có công lớn chỉnh đốn triều đình, trị vì đất nước trong lúc vua thân chinh đánh giặc.
Đặc điểm: Tế lễ, rước lớn.