Hội đền Đông Bộ Đầu

  
Hội đền Đông Bộ Đầu, thăm quan Hội đền Đông Bộ Đầu, du lịch Hà Nội II, các lễ hội ở Hà Nội II

Hội đền Đông Bộ ĐầuThời gian: 8/1 âm lịch.
Địa điểm: Xã Thống Nhất, huyện Thường Tín, Hà Nội.

Đối tượng suy tôn: Huyền Thiên (Ứng Thiên) đại thánh Thiên Vương.

Đặc điểm: Lễ hội tưởng niệm công ơn Ứng Thiên đã diệt trừ thuồng luồng cho dân, có trò múa gậy giật giải.