Hội đền Cổ Trạch

  
Hội đền Cổ Trạch, thăm quan Hội đền Cổ Trạch, du lịch Nam Định, các lễ hội ở Nam Định

Hội đền Cổ TrạchThời gian: 18 - 20/8 âm lịch.
Địa điểm: Xã Lộc Vượng, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định.

Đối tượng suy tôn: Các vua nhà Trần.

Đặc điểm: Tế lễ, trẩy hội, dâng hương.