Hội đền Chiêu Trưng

  
Thăm quan Hội đền Chiêu Trưng, địa điểm du lịch Hội đền Chiêu Trưng, danh lam thắng cảnh ở hà tĩnh

Hội đền Chiêu TrưngThời gian: 3/5 âm lịch. Địa điểm: Xã Thạch Kim, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Đối tượng suy tôn: Lê Khôi (Chiêu Trưng đại vương), công thần thời Lê.
Đặc điểm: Đua thuyền, chọi gà.
Đền Chiêu Trưng thờ công thần Lê Khôi, có nhiều công lao với đất nước. Khi mất, ông được triều đình  cho xây lăng mộ ở phía tây chân núi Long Ngâm. Nhân dân địa phương lập đền thờ ông tại Cửa Sót và hàng năm tổ chức lễ hội đền Chiêu Trưng vào ngày giỗ ông.