Hội đền Bảo Sanh

  
Thăm quan Hội đền Bảo Sanh , địa điểm du lịch Hội đền Bảo Sanh, danh lam thắng cảnh ở an giang

Hội đền Bảo SanhThời gian: 15/1 âm lịch.
Địa điểm: Xã Long Sơn, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.

Đối tượng suy tôn: Lão Gia (danh y cổ Trung Quốc).
Đặc điểm: Lễ hội cầu sự việc tốt lành.