Hội đền Bắc Lệ

  
Hội đền Bắc Lệ, thăm quan Hội đền Bắc Lệ, du lich Hội đền Bắc Lệ, du lịch Lạng Sơn, các lễ hội ở Lạng Sơn

Hội đền Bắc LệThời gian: 20/9 âm lịch.
Địa điểm: Xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

Đối tượng suy tôn: Bà Chúa Thượng Ngàn (nữ thần núi), các cô, các cậu.

Đặc điểm: Rước cô Bơ Bắc Lệ (từ đền Kẻng) lên đền Bắc Lệ (cô Bơ đến hầu Đức Mẫu Thượng ngàn). Lên đồng, hầu bóng.