Hội chùa Tứ Pháp

  
Thăm quan Hội chùa Tứ Pháp, địa điểm du lịch Hội chùa Tứ Pháp, danh lam thắng cảnh ở hưng yên

Hội chùa Tứ PhápThời gian: 8/4 âm lịch.
Địa điểm: Huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Đối tượng suy tôn: Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện.

Đặc điểm: Ngày hội giao hiếu cầu hòa ở một số làng tổ chức rước lễ giữa các làng thờ Bà, nhưng chỉ rước 3 Bà Vân, Vũ, Lôi đến với Bà Điện. Vì tục kiêng đưa Bà Điện ra khỏi chùa, làng sẽ bị cháy.