Hội chùa Tam Thanh

  
Hội chùa Tam Thanh, thăm quan Hội chùa Tam Thanh, du lịch Hội chùa Tam Thanh, du lịch Lạng Sơn, các lễ hội ở Lạng Sơn

Hội chùa Tam ThanhThời gian: 15/1 âm lịch.
Địa điểm: Thành phố lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Đối tượng suy tôn:

Đức Phật.
Đặc điểm: Múa kỳ lân, thả cá xuống hồ, xuống suối, múa sư tử, cờ người.