Hội chùa Tà Và

  
Hội chùa Tà Và, thăm quan Hội chùa Tà Và, du lịch Hội chùa Tà Và, du lịch Lạng Sơn, các lễ hội ở Lạng Sơn

Hội chùa Tà VàThời gian: 12 - 15/4 âm lịch.
Địa điểm: Xã Chi Lăng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.

Đối tượng suy tôn: Đức Phật, Thần Nông, Quan Công và Lưu Bị.
Đặc điểm: Lễ cầu mùa, cúng lễ, chơi cờ người.