Hội chùa Kè

  
Thăm quan Hội chùa Kè, địa điểm du lịch Hội chùa Kè, danh lam thắng cảnh ở hải phòng

Hội chùa KèThời gian: 16/2 âm lịch.
Địa điểm: Xã Phú Vinh, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình.

 
Đối tượng suy tôn: Đá (tàn dư tín ngưỡng vạn vật hữu linh đã được Phật hóa).
Đặc điểm: Ném còn, đánh quay, thi bắn cung.