Hội chợ Chuông

  
Hội chợ Chuông, thăm quan Hội chợ Chuông, du lịch Hà Nội II, các lễ hội ở Hà Nội II

Hội chợ ChuôngThời gian: Hội chợ: 10/1 âm lịch (Hội làng 10/3 âm lịch).
Địa điểm: Chợ Chuông (tại làng Chuông), xã Phương Trung, huyện Thanh Oai, Hà Nội.

Đối tượng suy tôn: Bố cái Đại vương Phùng Hưng, thành hoàng làng.
Đặc điểm: Trưng bày nón, thi đánh cờ người, thổi cơm thi.
Làng Chuông, là một làng lớn của xã Phương Trung, nổi tiếng về nghề làm nón và là hội chợ lớn trong vùng. Chợ không chỉ là nơi trao đổi hàng hóa, mà chợ còn là nơi diễn ra sinh hoạt văn hóa trong vùng đặc biệt là văn hoá nghề làng. Hội có thi thổi cơm, thi đánh cờ người, mua bán nón lấy may.