Hội Xoan

  
Hội Xoan, thăm quan hội Xoan, du lịch Phú Thọ, các lễ hội ở Phú Thọ

Hội XoanThời gian: 7 - 10/1 âm lịch.
Địa điểm: Xã Hương Nha, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

Đối tượng suy tôn: Xuân Nương (nữ tướng Hai Bà Trưng).

Đặc điểm: Lễ cỗ chay với củ mài, mật ong, tế 10 vị thần bằng thịt trâu bày trên mâm đan lá chuối, diễn trò trình nghề.