Hội Vũ Lao

  
Hội Vũ Lao, thăm quan Hội Vũ Lao, du lịch Phú Thọ, các lễ hội ở Phú Thọ

Hội Vũ LaoThời gian: 10/1 âm lịch.
Địa điểm: Xã Võ Lao, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

Đối tượng suy tôn:

Thần Nông, Thần Núi, Thần Nước và Phật.
Đặc điểm: Cúng bánh dày, bánh nẳng tưởng niệm nơi vua Hùng ở và kén rể cho các Mỵ Nương. Các loại bánh do Mỵ Nương làm dâng vua cha, bánh dày to, tròn (tượng trưng bầu trời), bánh uốt hình tháp (tượng trưng sức lao động), bánh nẳng màu vàng (tượng trưng châu ngọc).