Hội Vàm Láng (Hội Nghinh Ông)

  
Tham gia Hội Vàm Láng (Hội Nghinh Ông), địa điểm Hội Vàm Láng (Hội Nghinh Ông), các lễ hội ở Tiền Giang

Hội Vàm Láng (Hội Nghinh Ông)Thời gian: 10/3 âm lịch.
Địa điểm:Lăng ông Nam Hải, xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.

Đối tượng suy tôn:

Cá Ông.
Đặc điểm: Rước sắc Thần, lễ xô giàn thí, cúng thủy lục, lễ nghinh ông trên biển với hàng trăm tàu thuyền trang hoàng lộng lẫy, hát cải lương.