Hội Tứ Xã (Kẻ Gáp)

  
Hội Tứ Xã (Kẻ Gáp), thăm quan Hội Tứ Xã (Kẻ Gáp), du lịch Phú Thọ, các lễ hội ở Phú Thọ

Hội Tứ Xã (Kẻ Gáp)Thời gian: 11 - 12/1 âm lịch.
Địa điểm: Xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

Đối tượng suy tôn: Thần bản thổ.

Đặc điểm: Lễ hội diễn trò trám (khoảng nửa đêm 11/1, nghi lễ cầu sinh thực khí), nam nữ hát giao duyên, rước lúa thần, đánh cá thờ đêm, đánh trận giả.