Hội Tứ Kiệt

  
Thăm quan hội Từ Kiệt, tìm hiểu hội Từ Kiệt, các lễ hội ở Tiền Giang

Hội Tứ KiệtThời gian: 15 - 16/8 âm lịch.
Địa điểm: Xã Thanh Hòa, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Đối tượng suy tôn: Bốn anh hùng thời chống Pháp, đó là các ông: Đước, Long, Rộng, Thận.

Đặc điểm: Dâng hương tưởng niệm.