Hội Trâm Nhị

  
Thăm quan Hội Trâm Nhị, địa điểm du lịch Hội Trâm Nhị, danh lam thắng cảnh ở hưng yên

Hội Trâm NhịThời gian: 4/5 và 12/11 âm lịch.
Địa điểm: Huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.


Đối tượng suy tôn: Thành Hoàng làng Liên Hoa công chúa (con vua Đinh Tiên Hoàng) đã cùng cha dẹp loạn 12 sứ quân.
Đặc điểm: Lễ vật đặt ở bàn trên dùng cỗ chay, bàn dưới dùng lợn, gà, xôi, rượu.